Marija Karača, Zdravka Mihaljević, Matija Bagarić

KBC Zagreb

ultrazvuk, regionalna anestezija, priprema bolesnika

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Regionalna anestezija je postupak kojim se anastezira samo određeni dio tijela. Uključuje centralne nervne blokove (spinalna, epiduralna) i blokove perifernih živaca. U Klinici za ortopediju najčešće se koriste aksilarni i interskalenski blok za anesteziju gornjih ekstremiteta te femoralni i poplitealni blok za donje ekstremitete. Za prepoznavanje i lociranje živaca koristimo se neurostimulatorom ili ultrazvukom. Zbog vizualne identifikacije živaca te ostalih struktura izvođenje regionalne anestezije ultrazvukom je najsigurnija tehnika vođenja igle prema živcu. Na Klinici za Ortopediju KBC Zagreb ova metoda se primljenjuje od 2013. godine. Osobito je pogodan kod anatomskih anomalija i pretilih bolesnika gdje zbog vizualne identifikacije značajno olakšava izvođenje perifernih blokova. Za ultrazvuk postoje dvije vrste sondi, sonda visoke frekvencije kojom se prikazuju strukture manje od 4 cm ispod kože i sonda niske frekvencije za prikazivanje dubljih anatomskih struktura. Prednosti ultrazvučne tehnike su vizualizacija živaca i okolnih struktura kao što su vene i arterije, korištenje manjih doza anestetika uz veći postotak uspješnosti bloka, veća sigurnost bolesnika, manji broj komplikacija, duže trajanje bloka a samim time i duža postoperacijska analgezija.
Anesteziolog u anesteziološkoj ambulanti odlučuje koja metoda anestezije će biti primjenjena te upoznaje bolesnika s tehnikom izvođenja bloka, prednostima regionalne anestezije i mogućim komplikacija. Za izvođenje uspješne anestezije potrebna je dobra prijeoperacijska priprema bolesnika, pravilna tehnika izvođenja te suradnja tima i bolesnika. Za dobru prijeoperacijsku pripremu važna je uloga medicinske sestre koja je u neposrednom kontaktu s bolesnikom te sudjeluje u pripremi bolesnika. Za vrijeme izvođenja bloka sestra je dio tima koji izvodi anesteziju, priprema bolesnika, priprema lijekove i opremu potrebne za izvođenje bloka, pomaže anesteziologu u izvođenju bloka, promatra bolesnika te ukazuje na moguće nuspojave i komplikacije. Timskim radom i potrebnim znanjem o regionalnoj anesteziji medicinska sestra omogućuje sigurno i uspješno izvođenje regionalne anestezije te na taj način pridonosi uspješnosti liječenja ortopedskih bolesnika.

preuzmi dokument