Želimira Masle, Natalija Uroić

KBC ''Sestre milosrdnice''

kronično kritična bolest, visoka razina zdravstvene njege, psihoemotivni stres, troškovi liječenja, poboljšanje kvalitete, skraćivanje boravka u JIL-u

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Razvoj medicinske tehnologije i starenje populacije, sa brojnim komorbiditetima,
često rezultira potrebom za produljenim boravkom bolesnika u jedinici intenzivnog
liječenja. Kod bolesnika zaprimljenog u JIL mogući ishodi su: brzi oporavak, letalni
ishod te potreba za prolongiranim boravkom u JIL-u, vezano uz produženu potrebu
mehaničke ventilacije, komplikacije osnovne bolesti i/ili komorbiditeta - moguć razvoj
kronične kritične bolesti. Bolesnik sa kroničnom kritičnom bolešću zahtijeva
visoku razinu i količinu zdravstvene njege koja uključuje tehničko-medicinsku
podršku te socijalne, komunikacijske i emotivne kompetencije uključenog osoblja.
Za bolesnika, situacija prolongiranog boravka u JIL-u je izvor brojnih strahova i
frustracija fizičkim i komunikacijskim ograničenjima odnosno uzrok psihoemotivnog
stresa. Dok tehničko-medicinski aspekt utječe na krajnje troškove liječenja,
zahtjevnost zadovoljavanja bolesnikovih psiholoških i emotivnih potreba iziskuje od
osoblja izraziti angažman, o čemu je provedena anketa.
U svrhu poboljšanja kvalitete zadovoljavanja bolesnikovih potreba, sa ciljem što
ranijeg oporavka i skraćivanja boravka u JIL-u , istražili smo postojeće probleme i
moguće smjerove djelovanja za njihovo rješavanje te izvedivost u postojećim
uvjetima.
Od potencijalnih opcija neke su teško izvedive ( ograničenost smještajnih resursa,
nepostojanje specijaliziranih ustanova , nepostojanje respiratornh terapeuta).
Neke su potencijalno moguće u suradnji sa drugim profilima zdravstvenih djelatnika (
pojačana fizikalna terapija, okupaciona terapija, psihološka podrška), te veće
uključivanje obitelji, čemu možemo usmjeriti naše aktivnosti.
Kratkim prikazom nekoliko slučajeva ilustrirano je nastojanje našeg osoblja da
kompenzira izostanak drugih mehanizama podrške bolesniku sa produljenim
boravkom u JIL-u.

preuzmi dokument