Vesna Bratić, Ivona Marić, Ivana Bićanić

KBC Zagreb

ventilatorom uzrokovana pneumonija, metoda zatvorene aspiracije, metoda otvorene aspiracije

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Strojna ventilacija je postupak koji se primjenjuje prilikom operativnih
zahvata, te u jedinicama intenzivnog liječenja. Infekcije koje zahvaćaju
respiratorni sustav povezane su sa strojnom ventilacijom, te održavanjem
dišnih puteva prohodnim od suvišnog sekreta. Uzastopno aspiracijsko
čišćenje dišnog puta potrebno je zbog prevencije opstrukcije samog
endotrahealnog tubusa. Načini i uvijet u kojima se vrši aspiracija dišnih
puteva uvelike određuju učestalost komplikacija. Ventilatorom uzrokovana
pneumonija (ventilator associated pneumonia -VAP) je pneumonija koja se
pojavljuje u bolesnika koji su intubirani, te na mehaničkoj ventilaciji 48 sati
i duže. Ventilatorom uzrokovana pneumonija iznosi 47% svih infekcija kod
bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja. Mjere za spriječavanje
ventilatorom uzrokovana pneumonije su: primjena tehnika zasnovanih na
asepsi i antisepsi, higijena ruku, čišćenje usne šupljine, metoda zatvorene
aspiracije, uzglavlje podignuto 45 stupnjeva, terapija blokatorima H2
receptora, smanjenje sedacije bolesnika, korištenje HMEF filtera,
korištenje tubusa s koničnim „cuff-om“, primjenu PEEP – a, kontinuiranu ili
intermitentnu subglotičnu aspiraciju sekreta. Medicinska sestra/ tehničar
važna je karika u prevenciji nastanka VAP – a jer izravno izvodi ili
sudjeluje u medicinsko - tehničkim postupcima koji mogu dovesti do
nastanka VAP-a.

preuzmi dokument