Damir Važanić, Ingrid Prkačin, Višnja Nesek Adam

Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatsko katoličko Sveučilište, Zagreb, KB ''Merkur'', KB ''Sveti Duh''

istraživanja, sestrinstvo, znanstveni rad, stručni rad

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Prva istraživanja u sestrinstvu vezana su uz Florence Nightingale, a sestrinske studije se počinju
objavljivati u ranim 1900.-ima i uglavnom se tiču obrazovanja medicinskih sestara. Promjenama u
sustavu obrazovanja medicinskih sestara u svijetu, dolazi i do razvoja sestrinskih istraživanja Kada su
medicinske sestre dobile sveučilišnu bazu obrazovanja, fokus istraživanja bio je u vezi s
karakteristikama studenata sestrinstva, njihovim problemima i zadovoljstvom.
Unazad nekoliko godina medicinske sestre u Republici Hrvatskoj (RH) imaju mogućnost obrazovanja
na visokoškolskoj sveučilišnoj razini, nakon čega mogu napredovati u znanstvenoj karijeri završetkom
poslijediplomskog doktorskog studija. Promjene u obrazovanju utjecale su i na pojavu sve većeg broja
stručnih i znanstvenih istraživanja iz područja sestrinstva.
Tradicionalna znanstvena istraživanja karakterizira sustavna, jasna i objektivna metoda za traženje
informacija Osnovne faze provedbe sestrinskog istraživanja počivaju na identifikaciji problema koji se
želi istražiti, metodološkom razvoju istraživanja, upravljanju podatcima, njihovoj obradi i
interpretaciji, te u javnom objavljivanju rezultata istraživanja.
Trenutno u RH postoje tri sestrinska časopisa u kojima medicinske sestre i tehničari objavljuju svoja
istraživanja, od čega su dva opća sestrinska časopisa; Sestrinski glasnik i Plavi fokus i jedan
specijalizirani sestrinski časopis pod nazivom Shock. Za vidljivost časopisa u međunarodnoj
znanstvenoj zajednici od velike je važnosti indeksiranost u relevantnim sekundarnim izvorima
informacija za određeno znanstveno područje, što sestrinskim časopisima u RH još uvijek nedostaje.
Sestrinstvo temeljeno na dokazima najbolji je oblik pružanja skrbi temeljem rezultata istraživanja koja
dovodi do poboljšanja ishoda u skrbi pacijenta.

preuzmi dokument