Irena Kovačević, Valentina Krikšić, Boris Ilić, Adriano Friganović, Štefanija Ozimec Vulinec, Sanja Ledinski

Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ''Domnius'', Zagreb, KBC Zagreb

sestrinstvo temeljeno na dokazima, EBP, istraživanja u sestrinstvu

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Tijekom 21. stoljeća, uloga medicinske sestre je znatno evoluirala. Medicinske sestre rade u različitim
okruženjima, uključujući bolnice, škole, zdravstvene službe u zajednici, domovima zdravlja i sl. Iako
svaka uloga nosi različite odgovornosti, primarni cilj sestrinske profesije ostaje isti: biti zagovornik
pacijenta, i pružatelj optimalne zdravstvene njege na temelju dokaza pribavljenih kroz istraživanje.
Cilj rada je analizom literature prikazati da je krajnji cilj istraživanja u sestrinstvu razviti, poboljšati i
proširiti osnovna znanja, a stručnu praksu temeljiti na rezultatima istraživanja temeljenih na
dokazima (Evidence based practice-EBP).
Istraživanje u sestrinstvu od vitalnog je značenja za praksu profesionalnog razvoja sestrinstva, a
važnost uključivanja tih znanja tijekom preddiplomskog studija ne može se prenaglasiti. Cilj je da
studenti sestrinstva i medicinske sestre razumiju pojam i važnost sestrinskih istraživanja.
Izazovno je vrijeme biti medicinska sestra. Da bi odgovorile na sve potrebe u zdravstvenom sustavu,
medicinske sestre trebaju raspolagati izvanrednim rasponom vještina i znanja. Od medicinske sestre
se očekuje da će biti empatična i istovremeno pružiti najkvalitetniju zdravstvenu skrb u limitiranom
financijskom okviru. Stoga medicinske sestre trebaju stalan pristup informacijama, vrednovanju novih
informacija, te ih ugraditi u donošenju odluka. U današnjem svijetu, medicinske sestre funkcioniraju
kroz cjeloživotno učenje i modificiranju kliničke prakse na temelju znanja kroz istraživanja.
Zaključak: Praksa temeljena na dokazima (EBP) je široko definira kao korištenje najboljih kliničkih
dokaza u donošenju odluka u provođenju zdravstvene njege pacijenta. Odabir najboljeg izbora u
pravilu dolazi iz istraživanja koje su provele same medicinske sestre i drugi stručnjaci za zdravstvenu
njegu. Istraživanja u sestrinstvu tako imaju veliki utjecaj na sadašnju i buduću sestrinsku praksu čineći
bitnu komponentu obrazovnog procesa.

preuzmi dokument