Grdić A., Antolović R., Barišić M., Morić S., Lekić L., Vuk T

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

hemoliza, koncentrat eritrocita, skladištenje

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Rok valjanosti koncentrata eritrocita (KE) u hranjivoj otopini (HO) kreće se od 35 do 49 dana, ovisno o
količini i sastavu HO. U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, KE/HO proizvode se odvajanjem
plazme i trombocitno-leukocitnog međusloja te dodatkom 100 mL hranjive otopine SAGM. Sukladno važećim
propisima rok valjanosti ovog proizvoda je 35 dana, iako su vrećice koje se pri tome koriste deklarirane za
čuvanje KE do 42 dana. Ovaj rad dio je ispitivanja koja su pokrenuta s ciljem produženja roka valjanosti
navedenog proizvoda s 35 na 42 dana.
Procijeniti stabilnost KE bez sloja leukocita i trombocita u HO, određivanjem stupnja hemolize 42. dana
skladištenja. Sukladno zahtjevima kvalitete, manje od 0,8% ukupne mase eritrocita smije biti hemolizirano
zadnjeg dana skladištenja. Ovom zahtjevu mora udovoljiti više od 75% testiranih pripravaka.
Ukupno je analizirano 70 doza KE bez sloja leukocita i trombocita u HO 42. dana skladištenja. Koncentracija
hemoglobina (g/L) i hematokrit određeni su primjenom analizatora Cell Dyn 3200. Slobodni hemoglobin
izmjeren je u supernatantu primjenom HemoCue Plasma/Low Hb fotom etra, te izračunat postotak hemolize.
Od ukupno 70 kontroliranih pripravaka, u njih 59 (84,3%) stupanj hemolize bio je unutar specificiranog
zahtjeva. Prosječna hemoliza bila je 0,51 ± 0,50% (raspon 0,10% - 3,20%). Tijekom 2009. godine u rutinskoj
kontroli kvalitete hemoliza je određivana u 48 doza KE bez sloja leukocita i trombocita u HO, a prosječna
vrijednost bila je 0,14 ± 0,13% (raspon 0,05% - 0,74%), uz zadovoljenje standarda u 100% kontroliranih
doza.
Provedenim ispitivanjem utvrđena je zadovoljavajuća stabilnost KE bez sloja leukocita i trombocita u HO
skladištenih 42 dana, iako su rezultati očekivano nešto lošiji od onih dobivenih ispitivanjem pripravaka
skladištenih 35 dana. Za konačno donošenje odluke o produženju roka valjanosti, potrebno je prove sti cijeli
niz dodatnih ispitivanja kojima bi se procjenila kvaliteta proizvoda i njihova sukladnost za kliničku primjenu.

preuzmi dokument