Marica Sedlar, Rajko Plantak, Andrija Galeković, Mario Mucko

OB Varaždin

medicinske sestre/tehničari, radno opterećenje, ishodi kvalitete, sestrinska skrb

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Kvaliteta sestrinske skrbi pokazuje različite nedostatke u njenim očekivanim ishodima, a najčešće
zbog neadekvatnog radnog okoliša, prevelikog radnog opterećenja, loše opreme i loših arhitektonskih
rješenja.
Cilj je bio ispitati povezanost i međusobno djelovanje radnog opterećenja medicinskih
sestra/tehničara s ishodom i kvalitetom pružene sestrinske skrbi u hitnoj kirurškoj službi Opće bolnice
Varaždin.
Ispitanici i metode: Uključeno je svih 16 zaposlenika koji rade na poslovima medicinskih
sestara/tehničara srednje stručne spreme i prvostupnika sestrinstva u hitnoj kirurškoj službi.
Istraživanje se provodilo putem modificiranog Baselskog upitnika o mogućnostima provođenja
sestrinske skrbi (Universität Basel, Version 1 MS 2004), te dijelovi modificiranog upitnika iz
istraživanja Konzorcija RN4CAST o kvaliteti sestrinske skrbi i sigurnosti pacijenata.
Rezultati su dobiveni na malom uzorku (N=15) te su samo orijentacijski. Međutim, znakoviti su i
nedvosmisleni u ukazivanju na značajke same organizacije rada i njenih ishoda: jasno su pokazali da
radno opterećenje zadaćama koje nisu izravno vezane uz skrb pacijenta, dovode medicinske
sestre/tehničare u situaciju da nisu u mogućnosti obavljati svoje osnovne radne zadatke i pružiti
pacijentima potrebnu skrb. Određena količina poslova zdravstvene njege ostaje neobavljena, a bila je
potrebna. Radna opterećenja izrazito prelaze navedena u dostupnoj literaturi. Svaki drugi ispitanik
ima više od 50 godina, a niti jedan ispod 30. Korelacija između opterećenja ispitanika i broja njihovih
godina pokazuje da stariji ispitanici imaju veće opterećenje na radnom mjestu.
Zaključak: Neophodno je povećati broj zaposlenih medicinskih sestara i tehničara u hitnoj kirurškoj
službi Opće bolnice Varaždin te reorganizirati njihove radne zadaće.

preuzmi dokument