Anita Beli, Mateja Sedlar

OB Varaždin

invazivni monitoring,jedinica intenzivnog liječenja

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Invazivni monitoring bolesnika nezaobilazan je u jedinicama intenzivnog liječenja, a omogućuje
praćenje srčanog volumena i drugih parametara te se na taj način prikazuje da li su vitalni organi
adekvatno zasićeni kisikom. Osnovnom, neinvazivnom monitoringu se prvom pristupa po prijemu
bolesnika u JIL, a nakon toga ovisno o stanju pacijenta pristupa se i metodama invazivnog
monitoringa.
Suvremena medicina u koraku je sa tehnologijom koja je svoju primjenu našla prije svega u
intenzivnom liječenju, kao i zdravstvenoj njezi bolesnika smještenih u JIL-u. To zahtijeva kontinuiranu
stručnu edukaciju medicinskih sestara/tehničara kako bi se osigurala najbolja moguća kvaliteta
zdravstvene zaštite. Invazivni monitoring nije taj koji će izliječiti bolesnika, ali je nezaobilazan jer
njime dobivamo detaljan uvid u stanje pacijenta što je glavni parametar za daljnje postupke liječenja i
postizanje optimalnog stanja pacijenta. Time se ujedno skraćuje vrijeme oporavka bolesnika, boravak
u JIL-u, a samim time i troškovi liječenja.
Metode invazivnog monitoringa koje koristimo i primjenjujemo na našem odjelu su: invazivno
mjerenje arterijskog tlaka, kontinuirano mjerenje CVT-a, kontinuirano mjerenje intraabdominalnog
tlaka (IAP), monitoring intrakranijalnog tlaka (ICP), invazivni monitoring arterijskim termodilucijskim
kateterom (PiCCO) te EV 1000.

preuzmi dokument