Vesna Hozmec-Blažić

ŽB Čakovec

invazivni hemodinamski monitoring,jedinica intenzivnog liječenja, PICCO, LIDCO, VIGILEO, CVP

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Medicinske sestre i tehničari u svom radu u JIL-u susreću se sa pacijentima koji imaju opsežni
komorbiditet i sve naprednijom medicinskom tehnikom.

U JIL-u ŽB Čakovec,svaki pacijent po prijemu je hemodinamski monitoriran,a ako je intubirani
uključen je i respiratorni monitoring.Naravno,monitor ne ozdravljuje pacijenta nego stalni nadzor
vrijednosti na ekranu te adekvatno i stručno postupanje u liječenju nakon analize istih.

Hemodinamskim monitoringom pratimo djelotvornos srca i vaskilarnog sustava u ispunjavanju
njegove osnovne namjene,a to je prijenos tvari potrebne nesmetanom radu svih organskih
sustava.Invazivni hemodinamski monitoring u našem JIL-u uključuje:IBP,CVP,PICCO,Flo-trc Vigileo.

Neinvazivni monitoring sastoji se od NIBP,EKG te SpO2 vrijednosti.

Stalni razvoj tehnologije primorava i nas da ga pratimo i trajno se educiramo.

preuzmi dokument