Ekrem Mrakić

J.U. Bolnica Travnik, Univerzitet ''Vitez'', Vitez

prenošenje infekcije,Vogralikov lanac,aseptičan rad, intravenska kanila

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Pisati o intravenskoj kanili kao izvoru,putu i ulaznom mjestu za nastanak i prenošenje infekcije,čini se arhaično. Međutim,svakodnevna praksa(često pogrešna) nalaže nam da se podsjetimo na sve rizike koje sa sobom nosi intravenska aplikacija lijeka. Želim staviti naglasak na aplikaciju anestetika i drugih medikamenata pri izvođenju anestezije,imajući u vidu specifičnosti u sastavu,pakiranju i učestalosti korištenja istih. Ogroman broj ljudi u svijetu je nosilac HBV(3-5%) , HCV(3%), ali ne smijemo zaboraviti ni HIV pozitivne (40 000 000) osobe.Aplikacija intravenske kanile,njeno korištenje i održavanje kod takvih pacijenata zahtijeva izuzetnu pažnju.Ona postaje izvor i put širenja infekcije ,ali i ulazno mjesto za zdrave pacijente,ukoliko ne radimo po svim principima aseptičnog rada. Moramo se voditi pretpostavkom da je krv potencijalno infektivna,ukoliko nije urađen test na pomenute viruse(1),te se prema njoj tako i odnosimo.Oni koji rade u kliničkoj praksi svakodnevno koriste intravensku kanilu za aplikaciju medikamenata i svjedoci su često neadekvatnog održavanja intravenske kanile. Ukoliko se ne držimo aseptičnog rada ,mi postajemo vektori, koji prenose infekciju sa bolesnog na zdravog pacijenta.To će se desiti ukoliko set medikamenata koji pripremamo za anesteziju ne pripremimo i ne dajemo pod strogo aseptičnim uslovima,pazeći da ni u jednom trenutku intravenska kanila,medikament ili šprica ne postane dio zatvorenog Vogralikovog lanca u nastanku i širenju infektivne bolesti,sa posebnim osvrtom na prije navedene HBV,HCV i HIV .Ovo naglašavam zbog toga što su pakiranja medikamenata za anesteziju često veća od količine lijeka koju planiramo dati jednom pacijentu,ali i njihov sastav može biti takav da su dobra podloga za rast mikroorganizama(npr. Propofol). Individualno doziranje,odnosno navlačenje medikamenata iz večih pakovanja,korištenje beziglenih pripoja(sa pozitivnim potiskom),ili skretnica na infuzionim sistemima sačuvati će pacijenta od katastrofalne pogreške, kakva je prijenos infekcije,ali i nas kao odgovornu osobu za aplikaciju lijeka.

preuzmi dokument