Ajla Jazvin-Ašik-Ćumurija

KB ''dr. Safet Mujić'', Mostar (BiH)

hipotermija, perioperativna hipotermija, postoperativna

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Hipotermiju definiramo kao smanjenje središnje tjelesne temperature ispod 35 stepeni. Uzroci
hipotermije se mogu klasificirati kao akcidentalni ili jatrogeni. Opšti anestetici uzrokuju inhibiciju
termoregulacije i u kombinaciji sa hladnom operacionom salom izazivaju hipotermiju kod bolesnika
podvrgnutih dugotrajnim hirurškim zahvatima. Hipotermija počinje odmah nakon uvoda u anesteziju
i pojačava se sa dužinom trajanja operativnog zahvata. Postoperativna hipotermija doprinosi
nastanku brojnih postoperativnih komplikacija kao što su : poremećaj srčanog ritma i ishemija
miokarda, hipertenzija, krvarenje na mjestu operativnog reza, infekcija rane, koagulopatija i
produženo dejstvo mišićnih relaksanata, postoperativna drhtavica. Uprkos visokom procentu
hipotermije postoji dobra kontrola tjelesne temperature, pad manji od 0,6 stepeni. Dvije su osnovne
tehnike zagrijavanja hipotermičkog bolesnika : aktivno ( korištenje vanjskih izvora topline) i pasivno (
endogeno stvaranje topline i temeprature okoliša). Perioperativna hipotermija je značajan i
preventibilan uzrok hirurških komplikacija i morbiditeta koji doživi 50-90% hirurških pacijenata.

preuzmi dokument