Anastazija Šantić

Klinika za tumore, Zagreb

internet, istraživanje, sestrinstvo, etika

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Prednosti kompjutera za istraživače su njihova brzina, točnost i impresivni kapacitet memorije.
Razvoj internetske tehnologije u posljednjim dekadama doveo je do razvoje i uporabe "Internetbased" istraživačke metodologije.
Ovakva metodologija još nije u širokoj uporabi u sestrinstvu, primarno zbog etičkih dilema i
informiranog pristanka. U Hrvatskoj dodatni problem je nedostatak istraživačkog rada u
obrazovnom kurikulumu medicinskih sestara

preuzmi dokument