Jukić Marina, Brdar Anita, Kanis Ivan

Odjel za anesteziologiju i intenzvino liječenje KBC Osijek

plućna embolija, JIL, SCD, medicinske sestre/tehničari

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Plućna embolija je uzrok 10% bolničkih smrti ( preko 500000 umrlih u Europi ).
SCD metoda profilakse je sustav kompresije kao klinički dokazani model za prevenciju nastanka duboke venske tromboze i plućne embolije . Aparat se sastoji od kontrolera, cijevi za višekratnu upotrebu i jednokratnih navlaka ( manžeta ) za noge .
SCD metoda nudi sigurnost i jednostavnost korištenja. Aparat je malih dimenzija i težine te pruža fleksibilnost u svakodnevnom korištenju.
SCD sustav profilakse preporučuje se bolesnicima sa niskim rizikom za nastanak tromboze a naročito u slučajevima kad je kontraindicirana terapija heparinskim pripravcima.
U kliničkoj praksi zdravstveno osoblje se neminovno susreće sa perioperativnim
komplikacijama, posebno tromboembolijskim incidentima.
SCD metoda je metoda izbora u prevenciji tromboembolijskih incidenata te je sve učestalija u svakodnevnoj praksi.
Medicinske sestre u jedinicama intenzivnog liječenja sudjeluju u postavljanju manžeta i kontroliranju njegovog rada, te praćenju svih mogućih novonastalih komplikacija.

preuzmi dokument