Sanja Jelečki, Martina Mikša

KBC Zagreb

kontrola kvalitete, indikatori kvalitete

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Život suvremenog čovjeka je gotovo nezamisliv bez normi koje diskretno
stoje u pozadini gotovo svih ljudskih aktivnosti, pa tako i u
medicini.Kvalitetom se smatra svojstvo proizvoda ili usluge koji
zadovoljava postavljene zahtjeve. Kvaliteta u medicini najčešće se definira
kao postizanje i održavanje međunarodno prihvaćenih standarda liječenja i
zdravstvene njege.Osnovni pojmovi vezani uz kvalitetu u medicini su
indikatori i standardi. Indikatori su mjerljive činjenice unutar procesa
liječenja. Oni osiguravaju kvantitativnu osnovu za analizu,praćenje i
poboljšanje zdravstvene usluge,te mogu pomoći u razvoju ciljeva i ocjena
provedenih aktivnosti za unapređenje kvalitete.
Sveukupno se bilježi 11 indikatora od toga se u Centru za hitnu medicinu
KBC Zagreb bilježe tri indikatora,a to su:
1. Udio dolazaka u bolnicu vozilom Hitne medicinske pomoći unutar 12
sati od pojave simptoma
2. Udio preživjelih slučajeva politrauma i srčanih zastoja do prijema u
bolnicu
3. Duljina vremena provedenog u objedinjenom hitnom prijemu ili hitnom
bolničkom prijemu
Podaci se kontinuirano bilježe u priloženu tablicu za podatke koji se
prikupljaju iz hitnih prijema i OBHP. Izvješća se dostavljaju svakih 6
mjeseci.

preuzmi dokument