Nevenka Ivek, Ksenija Kukec, Željka Gajski

OB Varaždin

sigurnost, bolesnik, zdravstvena njega, kvaliteta, indikatori, dekubitus, pad

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Sigurnost bolesnika je najvažniji pokazatelj kvalitete svake Bolnice, a pratimo je putem indikatora kvalitete, od kojih su većina zajednički svim zdravstvenim radnicima koji sudjeluju u procesu skrbi pacijenta. Unatrag nekoliko godina prate se i prijavljuju sustavno u svim zdravstvenim ustanovama. Bez obzira na to što kod medicinskih sestara raste svijest o činjenici da se neželjeni događaji ne mogu uvijek spriječiti usprkos prepoznavanju faktora rizika i planiranim i provedenim intervencijama u cilju njihovog sprječavanja, još uvijek postoji osjećaj srama kod prijave potaknut najčešće neopravdanim subjektivnim osjećajem krivnje i uvjerenjem da se neželjeni događaj trebao spriječiti. Statistika govori da se u svijetu 8-12% hospitaliziranih pacijenata nanese nenamjerna šteta.

U radu su pokazani statistički pokazatelji za dva indikatora za koje se smatra da su isključiva odgovornost medicinske sestre – pad pacijenta tijekom hospitalizacije i dekubitalni ulkus. Kako Opća bolnica Varaždin zbrinjava i akutne i kronične pacijente, podaci su grupirani prema tome da li je neželjeni događaj nastao na akutnom ili kroničnom dijelu te su opisane i poduzete korektivne radnje, najčešće pogreške medicinskih sestara pri planiranju zdravstvene njege i predložene su preventivne mjere za njihovo sprječavanje. Kao izvor podataka uzet je izvještajni sustav BIS-a Opće bolnice Varaždin, odnosno e-njega.

preuzmi dokument