Branimira Troha, Dario Takac

KBC Osijek

životno ugrožen bolesnik, med. sestra/tehničar, indikacija, kontraindikacija, KPR

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Efikasan tretman životno ugroženog pacijenta zavisi od pristupa tima, sistema smjernica koje vode osoblje tjekom prvog pregleda i postupaka kojima se spašava život. Prestanak disanja i srčanog rada ne znači definitivnu smrt. Takve osobe se mogu povratiti u život, čak sa potpunim kvalitetom blagovremenim započinjanjem reanimacije i primjenom adekvatnih tehnika i protokola oživljavanja.
Kardiopulmonalna reanimacija je kombinacija mjera ozivljanja koje se poduzimaju da bi bolesniku, koji je dozivio kardiopulmonalni arest ponovno uspostavila funkcija srca i disanja.
Glavni cilj izvodenja mjera reanimacije je osigurati dostatnu kolicinu kisika mozgu, srcu i drugim vitalnim organima, sve dok se slozenijim postupcima KPR-a ne uspostavi adekvatna srcana akcija i disanje.
Kontraindikacije za reanimaciju su ako je srcani zastoj trajao vise od 20 minuta, terminalna faza neizljecive bolesti, mrtvacka ukocenost, pojava mrtvackih pjega te destruktivne povrede mozga.

preuzmi dokument