Selma Razić

Služba za transfuziju, JU Bolnica Travnik, Bosna i Hercegovina

transfuzija, hepatitis B i C

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

U periodu 2003 - 2008 u Službi za transfuziologiju Bolnice Travnik obrađeno je ukupno 10732 davatelja krvi
na HbsAg i na HCV metodom reakcije antigen - antitijelo. U navedenom periodu postotak novootkrivenih
seropozitivnih davatelja iznosi HBAsAg 2,7%, odnosno HCV pozitivnih 2,1%, s tim da je najveći postotak
utvrđen u 2003 god.-7,8% hHBsAg i 4,6 HCV, da bi taj postotak padao i zadržao se na navedenom rezultatu.
Ovo je rezultat službene statistike u BIH kao i u svjetskim rezultatima. Potrebno je napomenuti da se svi
novootkriveni slučajevi prijavljuju nadležnim institucijama Higijenskoepidemioloske službe, a davatelji se
upoznaju sa novootkrivenom bolesti u upućuju na daljnji medicinski postupak liječenja.
Dobrovoljnim darivanjem krvi i obradom krvi u Službi za transfuziologiju omogućuje se rano otkrivanje
bolesti, prije kliničkih simptoma, što omogućuje raniji početak liječenja, manji morbiditet, manje troškove
liječenja, bolje rezultate, te spriječava širenje ovih zaraznih bolesti.

preuzmi dokument