Maja Grba-Bujević

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

hitna medicina, sustav hitne medicine, organizacija

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Reorganizacija sustava hitne medicinske službe (HMS) bila je pokrenuta zbog potrebe izjednačavanja
dostupnosti i podizanja kvalitete usluga u djelatnosti hitne medicine na cijelom području Republike
Hrvatske. Zaprimanje svih poziva u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi danas se odvija preko
medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ) prema županijskom modelu koje pokrivaju cijeli teritorij
pojedine županije, a određivanje hitnosti bolničkih pacijenata osigurava se putem standardizirane
trijaže koju provode medicinske sestre i medicinski tehničari u odjelima hitne medicine.
Novi ustroj MPDJ-a omogućava trajno praćenje cjelokupne izvanbolničke hitne službe tijekom 24
sata. Prijem hitnog poziva temelji se na Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku
prijavno-dojavnu jedinicu. Hrvatski zavod za hitnu medicinu standardizirao je postupke za MPDJ koji
se mogu pronaći u knjizi Medicinska prijavno-dojavna jedinica te je izdao Hrvatski Indeks prijema
hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu koji predstavlja smjernice za rad medicinskim
dispečerima. Indeks je prema modelu Norveškog indeksa hitnog zbrinjavanja, a temeljem ugovora što
ga je s The Laerdal Foundation for Acute Medicine kao nositeljem autorskih prava potpisao Hrvatski
zavod za hitnu medicinu. Stupanj hitnosti se, prema Indeksu, određuje pitanjem o glavnom problemu
koje dispečer postavlja osobi koja poziva. Pitanja su sistematizirana za ukupno 36 različitih
dispečerskih događaja te omogućavaju medicinskim dispečerima ispravno i dosljedno dodjeljivanje
prioriteta svakom dolaznom hitnom medicinskom pozivu. Implementacijom Indeksa ujednačila se
metodologija prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama. Na taj način, za svaki
zaprimljeni poziv u MPDJ određuje se stupanj hitnosti, a sukladno navedenim smjernicama.
U odjele hitne medicine uveden je proces trijaže kojim se osigurava ispravna i pravodobna procjena
svih pacijenata te određuje sigurno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika. Sustav rada
temeljen na čekanju u redu zamijenjen je organiziranim trijažnim pristupom pacijentu u svim akutnim
bolnicama što rezultira kvalitetnijim upravljanjem i boljim kliničkim rezultatima.

preuzmi dokument