Renata Vinski, Tanja Jagodić, Branka Grgurić, Mara Tomac

KB Sveti Duh

higijena ruku, smjernice, bolničke infekcije, zdravstveni radnici, mikroorganizmi

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Veliki problem za sigurnost bolesnika u cijelome svijetu predstavljaju infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi. U razvijenim zemljama 5 - 10% hospitaliziranih pacijenata dobije infekciju tijekom liječenja, a u zemljama u razvoju brojka je još i veća. Sredinom devetnaestog stoljeća je Semmelweiss otkrio važnost higijene te ukazao kako su ruke najvažniji pojedinačni faktor u širenju infekcija. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala je taj problem te pristupila izradi smjernica za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama. Cilj smjernica je podići svijest radnika o potrebi provođenja rutinske higijene ruku, prihvaćanje indikacija, metoda i sredstava za higijenu kao i povećanje suradljivosti u higijeni ruku tijekom skrbi za bolesnika. Smjernice su namijenjene svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji dolaze u izravan dodir s bolesnicima i njihovom okolinom. Dio smjernica namijenjen je pacijentima i posjetiteljima. U radu su opisane definicije za higijensko pranje i utrljavanje ruku, istaknuta je važnost načina pranja i utrljavanja kao i vrijeme trajanja postupka. Opisan je koncept „Mojih pet trenutaka“, a definirana su i sredstva koja se koriste za provođenje optimalne njege i higijene ruku. Cilj provedenog istraživanja početkom mjeseca rujna 2015. godine bio je ispitati provode li zdravstveni radnici KB „Sveti Duh“ optimalnu higijenu ruku, te da li postoji posvećenost institucije u promociji i implementaciji higijene ruku. Istraživanje je provedeno na uzorku od 90 zdravstvenih radnika, a za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik. S obzirom na dobivene rezultate utvrdit će se potreba za daljnjom edukacijom zdravstvenih radnika o pravilnoj higijeni ruku u svrhu sprječavanja nastanka bolničkih infekcija.

preuzmi dokument