Danijela Greganić, Igor Pelaić

KB Sestre milosrdnice, Zagreb, Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Središnja jedinica intenzivnog liječenja (SJIL)

hemodinamski monitoring, jedinica intenzivnog liječenja, medicinska sestra

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Budući da je temelj intenzivnog liječenja biti u korak sa vremenom, kako korištenjem najnovijih
spoznaja liječenja, tako i korištenjem suvremene aparature u cijelom prostoru SJIL -a uveden je
novi najsuvremeniji monitoring.
Novim monitoringom uz svaki krevet imamo 2 monitora. Jedan osnovni monitor namjenjen je
uobičajenom nadzoru i praćenju vitalnih funkcija bolesnika (tzv. Infinity Delta monitor), dok je
drugi monitor (tzv. Infinity Explorer) namjenjen naprednom praćenju bolesnika i dobivanju
preciznije slike o bolesniku, te je on zapravo računalo uz krevet bolesn ika. Oba monitora uz svaki
krevet čine cjelinu koja se naziva Infinity Omega rješenje.
Kako bi nadzor bolesnika bio što precizniji svih 15 osnovnih i dodatnih monitora umreženo je na
centralnu nadzornu jedinicu na sestrinskom pultu, koja nam omogućuje kont inuirano, praćenje
svih bolesnika sa jednog mjesta u isto vrijeme, te istovremeno prilikom poremećaja stanja
bolesnika pravovremeno reagiranje na novonastalu, moguću akcidentalnu situaciju.
Također, u svakodnevnom radu rutinski se provode sve metode monitoringa kako neinvazivne,
tako i invazivne.
Od neinvazivnih metoda rutinski se provodi monitoring:
 EKG-a,
 pulsa,
 analiza aritmija (osnovna i proširena),
 respiracije,
 periferne saturacije kisikom,
 neinvazivno mjerenje arterijskog tlaka,
 temperature (više vrsta i mogućnosti mjerenja) i
 CO2 na kraju izdaha (EtCO2)
 EEG monitoring.
Od invazivnih metoda koristimo:
 invazivno mjerenje arterijskog tlaka,
 kontinuirano mjerenje CVT-a,
 kontinuirano mjerenje intraabdominalnog tlaka (IAP),
 monitoring intrakranijalnog tlaka (ICP),
 invazivni monitoring arterijskim termodilucijskim kateterom (PiCCO),
 monitoring Swan ganz termodilucijskim kateterom,
 monitoring saturacije u bulbusu vene jugularis (SvjO2),
 Lidco hemodinamski monitoring i
 Limon hemodinamski monitoring.
Poznato je da razvoj suvremene medicine, intenzivnog liječenja, kao i zdravstvene njege
bolesnika u JIL-a, zahtijeva visoko educirane medicinske sestre/tehničare, stoga je kontinuirana
edukacija imperativ sestrinske prakse.

preuzmi dokument