Diana Hussri, Ana Mutić, Valentina Trumbetašić

KBC ''Sestre milosrdnice''

hemodinamski monitoring, medicinske sestre i tehničari, vitalno ugrožen bolesnik

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Hemodinamski monitoring omogućuje kontinuirano praćenje stanja pacijenta. Predstavlja temelj nadzora vitalno ugroženog bolesnika u JIL-u. Mjerenje hemodinamskih parametara baza je u liječenju politraumatiziranih bolesnika, bolesnika sa teškim oblikom sepse, u stanjima šoka, hipertenzije, hipotenzije, te kod pacijenata koji su bili podvrgnuti većim kirurškim zahvatima. Uloga medicinskih sestara i tehničara u JIL-u je kompleksna i izrazito zahtjevna. Medicinsko osoblje će kontinuirano pratiti moguće patološke promjene u hemodinamskom monitoringu, registrirati nepravilnosti, obavijestiti liječnika te u skladu s time pravovremeno reagirati, postaviti ciljeve u daljnjem liječenju, te na kraju sve pažljivo dokumentirati.
Invazivni monitoring obuhvaća:
- invazivno mjerenje arterijskog tlaka
- centralni venski tlak
- monitoring plućnog arterijskog tlaka
- PiCCO monitoring
- LiDCO monitoring
- monitoring intrakranijskog tlaka
- monitoring saturacije u bulbusu vene jug.

Osnovne zadaće medicinskih sestara i tehničara kod vitalno ugroženih bolesnika odnose se,kako na prepoznavanje temeljnih principa rada da bi sam ishod liječenja bio što uspješniji, tako i izvođenje postupaka i određenih vještina kako bi se hemodinamskim monitoringom postigla što veća uspješnost u liječenju.

preuzmi dokument