Nina Cvjetičanin,Vesna Bratić,Sanja Škalic

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,KBC Zagreb

hemodinamski monitoring, bolesnici, istraživanje

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Invazivno mjerenje hemodinamskih parametara u novije vrijeme postala ja rutinska praksa u
liječenju hemodinamski nestabilnih bolesnika.
Novije termodilucijske metode (PICCO,LIDCO) sve više istiskuju potrebe za klasičnom
invazivnom termodilucijskom metodom (Swan Ganz).U mogućnos ti smo jednostavnim tehničkim
rješenjem mjeriti sve hemodinamske parametre koji određuju daljnju terapiju i prognozu
bolesnika.
Predmet našeg istraživanja su:indikacije, prednosti, nedostaci, komplikacije pojedinih metoda
invazivnog hemodinamskog monitoringa, te ujedno i ekon omski benefit istih.
Kontinuiranom edukacijom i upotrebom svih metoda pokušat ćemo odrediti nove smjernice za
njihovu upotrebu.

preuzmi dokument