Đurđica Kralj, Ivanka Kikić

OB Karlovac

hemodinamska funkcija, anestezija, JIL

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Zadovoljavajuća tkivna perfuzija pretpostavka je održavanja funkcije i strukture stanica, tkiva i
organa pa je i nadzor hemodinamske funkcije važna zadaća zdravstvenih djelatnika u
jedinicama intenzivne medicine.
Kliničkim nadzorom (praćenje tlaka i pulsa, boje kože, diureze, drugo) ne možemo dovoljno
rano spoznati hemodinamske poremećaje.
Primjena različitih monitora omogućuje nam da na vrijeme spoznamo slabost srčane funkcije,
poremećaj krvnih žila (vazokonstrikcija ili vazodilatacija) te manjak ili višak volumena u krvnim
žilama.
Temeljni oblik hemodinamskog nadzora je primjena plućnog arterijskog katetera (PAK). PAK
je danas napušten u mnogim sredinama zbog pojave novih manje invazivnih metoda (PiCCO,
LiDCO, Vigileo, ICG, ultrazvuk,...).
Primjena novih metoda je znatno jednostavnija i one mogu dati dovoljno informacija za
liječenje hemodinamski nestabilnih bolesnika u JIM-u.

preuzmi dokument