Bedeniković Dragica, Mišković Petar

OB Karlovac

I-gel maska, jednostavnost postavljanja

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

I gel je supraglotički airway druge generacije čija je glavna prednost
nenapuhavajući „cuff“ što omogučava brzo postavljanje te jednostavno i
vrlo dobro osiguravanje dišnog puta.
Zbog svog oblika, jednostavnosti postavljanja, dobrog prijanjanja kod
visokih tlakova u dišnom putu te smanjivanja traume prilikom postavljanja,
postaje idealna alternativa za rutinsko osiguravanje dišnog puta. I-gel
također sadrži i kanal kroz koji se može postaviti kateter za želučanu
aspiraciju što također doprinosi sugurnosti u smislu sprečavanja aspiracije
želučanog sadržaja u dišni put.
Kod otežane intubacije, ovaj supraglotički airway pruža mogučnost hitnog
osiguravanja dišnog puta te olakšano vođenje fiberoptičkog bronhoskopa
do traheje za naknadno postavljanje ET tubusa.
Ovaj supraglotički airway vrlo dobro rješenje za osiguravanje dišnog puta
u raznim situacijama kada je otežana ili nepotrebna intubacija a isto tako
je dobar put za primjenu inhalacijskih anestetika.

preuzmi dokument