Marijana Benković

KBC Zagreb

gastroshiza, omfalokela, zdravstvena njega (opća, preoperativna, postoperativna)

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Gastroshiza i ommfalokela spadaju u grupu anomalija prednje trbušne stijenke. Etiopatogeneza nije jasna, povezuje se sa ženama koje konzumiraju alkohol, drogu, lijekove, cigarete i drugo.
Kliničku sliku karakterizira postojanje otvora na prednjoj trbušnoj stijenci koja se uvijek nalazi desno od pupka.
Gastroshiza i omfalokela imaju učestalost od 1: 5000 živorođene novorođenčadi. Ishod liječenja je dugotrajan i neizvjestan, ovisi o pridruženim anomalijam a kardiovaskularnog sustava uz koji smrtnost može biti i do 80%, a ako se radi o samostalnom defektu smrtnost do 30%, kod manjih defekta preživljavanje može biti 100%. Liječi se operativnim putem (hitna indikacija za operaciju).Tijekom liječenja moguće su komplikacije od kojih su najćešće RDS, infekcija.
Zdravstvena njega novorođenčadi s gastroshzom od velike je važnosti za ishod i tijek liječenja.Zdravstvena njega obuhvaća: primarno zbrinjavanje u rodilištu, zdravstvenu njegu u transportu do tercijarnog centra, postupke preoperativne njege, postupke postoperativne njege, te specifičnu prijeoperacijsku i poslijeoperacijsku zdravstvenu njegu.
Cilj rada je prikazati specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju novorođenčeta s gastroshizom i omfalokelom na Odjelu za intenzivno liječenje novorođenčadi.
Metode: uvidom u povjest bolesti novorođenčeta s gastroshizom, analizirati tijek i ishodliječenja, te statistički ih obraditi u posljedne dvije godine i procijeniti njihovu pojavnost.
Rezultati: Gastroshiza i omfalokela imaju učestalost od 1:5000 živorođene novorođenčadi.U jednogodišnjem istraživanju od zaprimljeno 287 novorođenčadi oboljelo od gastroshize –omfalokele bilo je 10 novorođenčadi (2.8%)
Zaključak: Pravilno, pravovremeno inicijalno zbrinjavanje, transport, preoperativna dijagnostika, liječenje i postoperativno zbrinjavanje od neizmjerne su važnosti za preživljavanje. Medicinske sestre imaju značajnu ulogu u svim fazama i segmentima zbrinjavanja. Kako bismo svojim radom pridonijele što boljoj skrbi za bolesnika nužna je trajna edukacija i usavršavanje da bismo išle u korak s novim smjernicama u zbrinjavanju.

preuzmi dokument