Nikolina Šiško, Emanuel Ogrizović, Dora Kuharić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

etička klima, moralni problemi, sestrinska etika, interakcija, pozitivno radno okruženje

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Ponašati se etički, u skladu sa profesionalnim i moralnim vrijednostima srž je sestrinske prakse. Međutim, sastavni dijelovi, ili prepreke unutar radnog okruženja mogu ograničiti sestre u njihovoj etičkoj praksi. Stoga etička klima na radnom mjestu ima važnu ulogu u
pojavljivanju moralnih problema kod sestara. Moralni problemi su neizbježni u etičkoj klimi gdje sestrinsko osoblje doživljava glavnim prioritetima organizacije budžet i protok pacijenata, umjesto njege i sigurnosti pacijenta.
Sestrinska etika je puno više od donošenja odluka u teškim moralnim dilemama. Sestrinska etika je o svakodnevnoj interakciji sa pacijentima, njihovim obiteljima i kolegama. Odnos i povezanost sa drugima su centar sestrinske sposobnosti da pruži sigurno i suosjećajno njegu
jer moralna snaga zajednice ovisi o tim odnosima. Razvoj pozitivnog radnog okruženja započinje djelotvornim vodstvom, koje omogućuje stvarima da se dogode. Radno okruženje u kojem su medicinske sestre podrška jedna drugoj puno je zdravijie za rad. Sestrinski etički
kodeks služi kao etička osnova iz koje sestre mogu vidjeti kakvo bi trebalo biti kvalitetno radno okruženje. Razumijevanje uloge odnosa u doprinosu pozitivnom radnom okruženju važno je kod ispunjenja sestrinske etičke obvaveze sigurnog, suosjećajnog i sposobnog pružanja zdravstvene njege.

preuzmi dokument