Dženana Begić

J.U. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" (BiH)

etika i transfuzijsko liječenje

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Iako je, danas, liječenje transfuzijom krvi sigurnije neko ikad u prošlosti,
ono nije oslobođeno od rizika prenošenja virusnih bolesti i neželjenih
transfuzijskih reakcija. Kodeks etike ima zadatak da u okviru etičkih
vrijednosti, bude vodič zdravstvenim radnicima u svakodnevnom njihovom
radu.

preuzmi dokument