Autori: Hrvoje Premuž, Ana Borovečki

Ustanova zaposlenja: OB SLAVONSKI BROD, MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ključne riječi: mehanička vetilacija, etika, etika skrbi

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Medicinsko tehnološki napredak u intenzivnoj medicini omogućuje arteficijalno održavanje respiratorne funkcije bolesnika u smislu potpune ili djelomične mehaničke potpore disanju. Razvojem elektronike i drugih tehnoloških grana dolazi do razvoja i modaliteta te opsega mogućnosti mehaničke ventilacije bolesnika; danas se uspješno razvija te i u Republici Hrvatskoj implementiraju metode poput NIVe ili ventilacije modelirane NAVA tehnologijom, kalorimetrije, sustavi monitoringa ventilacije poput VISTA tehnologije procjene na temelju impedancije pluća itd… Razvoj tzv. kućnih i transportnih respiratora omogućuje premještanje kroničnog ili terminalnog bolesnika iz jedinice za intenzivno liječenje u obiteljsko okružje u bolesnika. Sve ove činjenice utječu na razvoj nove problematike nastale iz promijenjenih okolnosti kliničke realnosti, koja se sve više okreće tehnologiji zaboravljajući pritom tradicionalne vrijednosti zdravstvene skrbi. Obzirom na svoje analitičke mogućnosti, etika skrbi kao posebno područje primijenjene etike u zdravstvenim profesijama, donosi određene dijagnoze stanja. Ali nudi i određena rješenja koja upućuju na neizostavnu potrebu za integracijom tradicionalnih i empatijskih polazišta zdravstvenih profesija sa znanjem potrebnim za efikasnim i efektivnim odvijanjem suvremene kliničke prakse.