Krešimir Čičak, Hrvoje Kaurin

KB Merkur

epiduralna analgezija, postoperativna bo

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

„BOL JE SVE ŠTO OSOBA KOJA JE DOŽIVLJAVA KAŽE DA JEST I POSTOJI KAD GOD ONA KAŽE DA POSTOJI“ ( M.McCafrey, 1968.g. )
Kontinuirana epiduralna analgezija se upotrebljava za smanjivanje boli nakon velikih torakalnih, abdominalnih i ortopedskih operacija. Blokira prijenos boli u leđnoj moždini, ubrzava povratak funkcije pluća, smanjuje nastanak postoperativne tromboze i pruža bolju analgeziju za vrijeme kašljanja, mobilizacije pacijenata i drugih aktivnosti.
Epiduralni kateter postavlja se u sjedećem ili bočnom ležećem položaju. Bočni položaj ima prednost zbog manje incidencije onesvješćivanja. Prigodom uvođenja katetera mora se voditi računa o uzroku boli, pa se prema tome vrh epiduralnog katetera postavlja na odgovarajućim razinama.
Dvije su osnovne tehnike davanja analgetika, intermitentna ili kontinuirana infuzijska tehnika. Doziranje lijekova je individualno, a mora se voditi računa o tome da konačni učinak bude samo analgezija a ne i motorna blokada.
Veliku važnost treba dati mogućim ranim i kasnim komplikacijama postavljanja epiduralnog katetera u čemu veliku ulogu igra medicinska sestra/tehničar koji bi trebali poznavati i što ranije uočavati nastanak komplikacija, te znati što treba a što netreba učiniti ako se pojave.

preuzmi dokument