Samela Zelić, Senada Džebo

KCUS Sarajevo (BiH)

enteralna prehrana, nazogastrična sonda, PEG

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Prema podacima SZO karcinom je vodeći uzrok smrti u svijetu sa 7,9 miliona smrtnih slučajeva (oko
13% svih umrlih) u 2007. godine.
Predviđa se da će ovaj broj iznositi oko 12 miliona smrtnih slučajeva u 2030. godine
Karcinom izaziva 20% smrtnih slučajeva u Evropskom regionu.
Karcinom usne šupljine je jedan od najčešćih karcinoma glave i vrata. Čini 3% od svih karcinoma kod
čovjeka (4% M i 2% Ž) i 10 puta je češći kod muškaraca. Ujedno jedan je od deset najučestalijih
uzroka smrti u svijetu.
Hirurško odstranjenje opsežnih tumora glave i vrata neizbježno ima za posljedicu gubitak vitalnih
funkcija kao što su gutanje, govor i osjet okusa i mirisa.
Enteralna prehrana je prehrana putem probavnog trakta. Ima brojne prednosti i manje komplikacija
u odnosu na parenteralnu prehranu. Najčešći oblici umjetnog hranjenja enteralnim putem su: putem
nazogastrične sonde (NGS) i prekutanom gastrostomom (PEG).
Metode hranjenja kojima se može obavljati hranjenje i putem nazogastrične sonde i putem
perkutane gastrostome su iste: gravitacijska metoda, metoda putem pumpe i bolus metoda.
PEG je najprihvatljivija i najsigurnija metoda za duže hranjenje, osobito nakon opsežnih hirurških
zahvata u svrhu liječenja oboljelih od karcinoma usne šupljine i orofarinksa, radio i kemoterapije ili
pak svega navedenoga zajedno.
Prednost je u tome da su usta slobodna od kontaminacije u razdoblju cijeljenja operacijske rane i
omogućena je nutritivna podrška kada pacijent nije u stanju uzimati dovoljno hrane.

preuzmi dokument