Ksenija Kukec, Željka Gajski

Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Odjel za interne bolesti, Opća bolnica Varaždin

enteralna prehrana, JIL, medicinska sestra

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Aktivnosti pri kojima medicinska sestra pomaže pacijentima usmjerene su zadovoljavanju osnovnih ljudskih
potreba. Jedna od tih potreba, prema V. Henderson, je potreba za unosom hrane i tekućine. Prehrana
bolesnika nije samo životna potreba, već je sastavni dio liječenja i pridonosi bržem izlječenju.
Enteralna prehrana predmnijeva unos hrane i / ili komercijalnih nutritivnih otopina i pripravaka, u prvom redu
sondom u želudac ili početne dijelove tankog crijeva. Cilj ove vrste prehrane održavanje cjelovitosti sluznice
tankog i debelog crijeva, sprečavanje stanjivanja crijevne stjenke i atrofije crijevnih resica a samim time i
translokaciju bakterija iz crijeva i nastajanje infekcija. Primjenjuje se u liječenju bolesnika sa: KCO, bolesnika
u komi, nakon velikih zahvata u otorinolaringologiji i abdominalnoj kirurgiji te kod bolesnika kod kojih postoje
znakovi pothranjenosti kada se može primijeniti i na usta ( preoperativna priprema kod malignih bolesti ).
Medicinska sestra ima veoma važnu ulogu u primjeni enteralne prehrane vezanu uz pripremu i primjenu
enteralnih pripravaka, praćenje bolesnika i pravovremeno uočavanje komplikacija.

preuzmi dokument