Mevludin Babajić

JZU UKC Tuzla (BiH)

ET intubacija, pribor, metode rada, pacijent

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Endotrahealna intubacija je postupak zbrinjavanja disajnog puta gdje plasiramo endotrahealni
tubus direktno u traheju. To je krajnja alternativa kad treba hitno uspostaviti prohodnost
disajnih puteva pacijenata bez svijesti
• kod operacija na glavi i vratu, da bi se oslobodilo operativno polje za nesmetan rad
hirurga;
• kad je potrebno kontrolisati intrapulmonalni pritisak u toku operacija u - pacijenti sa
respiratornim i kardiorespiratornim arestom;
• grudnom košu;
• kod svih hirurških inetrvencija koje se izvode u nepovoljnom položaju, kao sto su
polusedeći, potrbušni, leđni ili bočni;
• da se spriječi aspiracija povraćenog ili regurgitiranog želudačnog sadržaja u disajne
puteve anesteziranog pacijenta;
• da spriječi naduvavanje želudca kada se asistirani ili kontrolisano disanje otežano
izvodi;
• da obezbijedi i zaštiti disajni put u pacijenta bez svijesti;
• da se odloži ili izbegne traheotomija u pacijenta sa poremećajem disanja, koji mogu
trajati nekoliko dana;
Pribor koji je potreban za izvođenje endotrahealne intubacije:
• laringoskop; endotrahealni tubus različite veličine; uvođač; lokalni anestetik; šprice;
Magilova hvataljka; materijal za fiksaciju tubusa; aspirator i sukcioni kateter;
stetoskop, kapnometar; rukavice; kisik i prateća oprema; oprema za oksigenaciju i
ventilaciju prije postupka za intubaciju.
Nikada ne ukidati mogućnost spontanog disanja pacijenta ako se predhodno nismo uvjerili da
je ventilacija intermitentnim pozitivn im pritiskom na masku moguća. U nekim slučajevima
mora se odustati od intubacije i operacija. Bolje je da je pacijent razočaran, nego mrtav.

preuzmi dokument