Jelena Šavorić, Sabina Babić

KBC ''Sestre milosrdnice''

otežana intubacija, Bonfils endoskop

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Endotrahealna intubacija je postupak zbrinjavanja dišnog puta gdje se postavlja
endotrahealni tubus direktno u traheju. To je u isto vrijeme najpouzdanija tehnika
zaštite dišnog puta.
Najveća odgovornost u aneseteziologiji je održavanje dišnog puta pacijenta. Čak i u
idealnim kliničkim uvjetima postotak značajnijih komplikacija tijekom intubacije kreće
se od 1-18%. Komplikacije uspostave i održavanja dišnog puta su važan faktor koji
doprinosi morbiditetu i mortalitetu.
Različite prirođene i stečene bolesti, medicinski postupci i operacije mogu izazvati
promjene kojima je posljedica otežan pristup dišnom putu. Danas se u anesteziologiji
koriste različite tehnike za osiguranje dišnog puta pacijenta. Razvijene su
alternativne metode klasičnoj direktnoj laringoskopiji koji omogućuju vizualizaciju
glotisa i kod pacijenata s otežanim dišnim putem. U ovu skupinu indirektne
laringoskopije spada i Bonfils intubacijski endoskop.

preuzmi dokument