Damir Poljak

OB Varaždin

emocije, moderno društvo, stari ljudi, predrasude

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Svrha istraživanja: U posljednjih nekoliko desetljeća svjedoci smo nezamislivog razvoja tehnologija
što je dovelo do velikih društvenih promjena. Sam proces starenja promatran s aspekta razvoja
modernog društva izaziva mnoge sociološke, kulturne, biološke, ali i emocionalne promjene i
reakcije. Svrha istraživanja je istražiti sociokulturno i ekonomsko okruženje pojedinca, te
emocionalne reakcije koje su se pojavile. Polazim od pretpostavke da razvoj društva snažno utječu na
oblikovanje određenih emocija pojedinca, a posebno u osoba starije životne dobi.

Cilj istraživanja: Cilj ovog rada je definirati i prikazati kako starije osobe kroz emocije i kako
doživljavaju svoju ulogu u modernom društvu, te percepciju kako se društvo odnosi prema njima.

Metode: u radu je korištena kvalitativna metoda prikaza slučaja. Podaci su prikupljeni metodom
polustruktuiranog intervjua. Ispitanici su umirovljenici kojima su postavljena pitanja o načinu
funkcioniranja u takozvanom modernom društvu i emocijama koje u njima stvaraju društvene
promjene.

Rezultati: Rezultati ovog istraživanja koje je provedeno na četiri ispitanika starosne dobi više od 65
otkrilo je vrste emocija kod starijih ljudi, upućuje uglavnom na negativne emocije koje povezujemo sa
promjenama u društvu i samim procesom starenja, te predrasudama i stereotipima kojima su osobe
starije životne dobi izložene u modernom društvu.

Zaključak: Emocije osoba starije životne dobi možemo podijeliti na pozitivne i negativne. Pozitivne se
uglavnom odnose na dobrobiti napretka društva u dostupnosti raznih servisa. Negativne emocije
odnose se na negativne stereotipe i predrasude u društvu prema starijim osobama u vidu korištenja
modernih tehnologija i korisnosti u društvu.

preuzmi dokument