Donald Peran, Tomislav Hunić

KBC Zagreb

napredna neinvazivna metoda, stent, coil, brz oporavak

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

ŠTO JE EMBOLIZACIJA?
Endovaskularna embolizacija je metoda kojom se kroz perkutano uveden
kateter na a. femoralis pristupa oštećenoj krvnoj žili mozga radi izazivanja
devaskularizacije selektiranog područja
Zahvatom se prekida dotok krvi u željeno područje
Zahvat se odvija u sali intervencijske radiologije (DSA) od strane
neuroradiologa
Uvid u stanje krvnih žila se dobiva kontrastom
Alternativna metoda klasične (otvorene) operacije
(pitanje inoperabilnih patologija)
Postupak traje nekoliko sati
Najnaprednija metoda do danas
KANDIDATI EMBOLIZIRACIJE
Cerebralna aneurizma
Svaka osoba sa dijagnosticiranom AVM (arterijsko-venskom
malformacijom)
Fistula sinusa cavernousa
Određeni tumori
Presudan faktor lokalizacije, vaskularizacije i veličine
PRIPREMA ZA ZAHVAT
Prethodno pranje pacijenta (klorheksidin)
Priprema ubodnog mjesta (brijanje obje prepone clipperom)
Psihička priprema (ako je moguće)
Urinarni kateter
Premedikacija
Uredne vitalne funkcije
Adekvatan venski put
Potpisane suglasnosti za zahvat
PRIKAZ POSTUPKA
Postupak se izvodi postavljanjem uvodnice u arteriju femoralis (a. cubiti, a.
radialis), potom ulaskom posebnog katetera sve do oboljelog mjesta u
glavi na kojem neuroradiolog izvodi sam zahvat.
(Coil, stent, ljepilo)
Tip intervencije ovisi o veličini i lokalizaciji.
Nadzor putem DSA.
Aplikacijom kontrasta dobivamo uvid u izgled krvnih žila.

preuzmi dokument