Branimira Troha, Nikola Matasić

KBC Osijek

eksplantacija, iskustva

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Transplantacija je presađivanje organa ili tkiva s jedne jedinke na drugu.
Organi se mogu transplantirati s mrtva ili živa davaoca. Pod
presađivanjem tkiva podrazumijevamo presađivanje krvi i koštane
moždine, dok pod presađivanjem organa podrazumijevamo presađivanje
bubrega, srca, jetre, rožnice i neke druge rjeđe presađivane organe.
Nasuprot transplantaciji postoji naziv eksplantacija, a ono označava
uzimanje ili vađenje organa nakon što se pojedincu ustanovi moždana
smrt.
Prva eksplantacija organa u KBC Osijek učinjena je 1988 godine.
U KBC Osijek prva transplantacija je transplantacija bubrega koja je
obavljena 20.listopada 2007. godine.
Dijagnoza moždane smrti postavlja se na temelju kliničkog pregleda, a
potvrđuje se jednim od parakliničkih testova.
Zakonski se smatra trenutak smrti kada se dokaže odsutnost moždane
funkcije i funkcije moždanog debla.
Postoje dva tipa donora : živi davatelj i kadaverični.
Živi davatelji odlučuju sami za života želi li donirati jedan od svojih parnih
organa, dio organa ili tkiva.
Kadaverični donor može biti svaka umrla osoba koja se za života nije
izričito protivila donaciji organa.
Postoje razni modeli suprahospitalnih, nacionalnih i međunarodnih
organizacija koje se bave prikupljanjem, distribucijom i razmjenom organa.
Službena hrvatska donorska kartica pod motom "Život na dar" u opticaju je
od 1996. godine.
Osnovni cilj jedne bolničke ustanove je pružiti svo potrebno liječenje za
ozdravljenje bolesnika. Transplantacijski proces počinje i završava uvijek u
javnosti. Zdravstveni sustav mora pomoći u povezivanju davaoca i
primaoca.

preuzmi dokument