Tomislav Čanžek, Hrvoje Živoder, Vedran Dumbović, Adriano Friganović

KBC Zagreb

edukacijski program, temeljni postupci oživljavanja, medicinske sestre / tehničari, KBC Zagreb, sigurnost bolesnika

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Uvod:
Bolesnikova sigurnost u središtu je pozornosti svakog suvremenog zdravstvenog
sustava. Poimanje bolesnikove sigurnosti podrazumijeva nastojanja i aktivnosti koje
se poduzimaju kako bi svi postupci i okruženje u pružanju zdravstvene skrbi osigurali
željeni ishod bolesnikova liječenja. Uzimajući u obzir da je pogreška moguća u svim
poljima ljudske djelatnosti, da je moguće učiti iz pogrešaka i prevenirati njihovu
pojavu bolnice koje su postigle visoku razinu sigurnosti pacijenta priznaju pogreške i
na temelju pogrešaka uče. Tijekom oživljavanja bolesnika najčešće pogreške javljaju
se zbog nesigurnih postupaka, pogreške zbog nedostatka vještine, pogreške u
odlučivanju, perceptivne pogreške i organizacijski utjecaji. Poboljšanje i razvoj
bolesnikove sigurnosti zahtjeva znanje, vještine i organiziranost. Trajnom edukacijom
i stjecanjem vještina oživljavanja medicinske sestre/tehničari KBC Zagreb doprinose
razvoju sigurnosti bolesnika i kvaliteti svakodnevnog rada.
Cilj:
Ovaj rad ima za cilj prikazati model kontinuirane edukacije za zdravstvene djelatnike
KBC Zagreb iz područja temeljnih postupaka oživljavanja.
Metode:
Tijekom 2013. godine program ‘’Temeljni postupci oživljavanja’’ prošlo je 802
zdrvatsvenih djelatnika medicinskih sestara i tehničara, inžinjera medicinske
radiologije, laboranata, fizioterapeuta i liječnika. Po završetku svakog tečaja
napravljena je usporedba rezultata predtesta i završnog testa te su korištene
deskriptivne statističke metode. Također je korišten evaluacijski obrazac za ocjenu
samog programa koji su polaznici anonimno ispunjavali. Napravljena je i SWOT
analiza samog programa.
Rezultati:
Statističkom obradom dobili smo podatke kako razina znanja po završetku programa,
usporedbom predtesta I završnog testa, je veća za oko 15%. Evaluacija programa od
strane polaznika je izrazito pozitivna te smo izveli zaključak kako je postignut zadani
cilj.
Zaključak:
KBC Zagreb jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj koja je sustavno
razvila program edukacije zdravstvenih djelatnika iz područja temeljnih postupaka
oživljavanja. Program uvelike doprinosi podizanju razine kvalitete pruženih usluga te
pomaže procesu akreditacije bolnica prema ISO standardima.

preuzmi dokument