Mira Paver, Nikolina Novosel

KBC ''Sestre milosrdnice''

intratekalna analgezija, edukacija obitelji, individualan plan

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Intratekalna analgezija port kateterom je invazivna metoda liječenja
maligne boli u terminalnoj fazi bolesti. Kod ove metode liječenja nakon
implantacije port katetera medicinska sestra priprema i primjenjuje lijek
te educira obitelj da po otpustu pacijenta iz bolnice oni sami nastave
primjenjivati intratekalni analgetik.
Prilikom edukacije obitelji potrebno je pridržavati se određenih načela
te stvoriti individualan plan za pacijenta/obitelj uzimajući pritom u obzir
razinu neurološkog deficita, dob, spol, intelektualne sposobnosti, socio ekonomski status.

preuzmi dokument