Autori: Mario Djuran

Ustanova zaposlenja: OB VARAŽDIN

Ključne riječi: edukacija, obrazovanje, razvoj

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Sama potreba za obukom posljedica je niza promjena koje se svakodnevno događaju. Edukacija se može smatrati procesom najšireg stjecanja znanja i vještina zaposlenika kojima se stvara temelj za njihov daljnji razvoj. Razvoj zaposlenika stalan je proces koji treba pokrenuti poslodavac, a edukacija i razvoj zaposlenika povezan je s gotovo svim aspektima upravljanja ljudskim potencijalima. Osobe zadužene za razvoj zaposlenika imaju važnu ulogu jer omogućavaju razvoj djelatnosti, no velika odgovornost za razvoj karijere je i na pojedincu. Za zaposlenike je bitno da povećanjem znanja i vještina povećavaju svoju zapošljivost, što utječe na razvoj njihove karijere, a za organizaciju je bitno da se, povećanjem razine obrazovanja svojih zaposlenika, zapravo povećava njihova produktivnost. Odabir metode obuke ima značajan utjecaj na njezine rezultate, a upotreba konkretne metode ovisi o vrsti posla i željenom cilju. Ulaganje u znanja i vještine zaposlenika osigurava uspjeh i dugoročne rezultate svakog odjela. Za uspjeh na radnom mjestu danas nije dovoljno staviti srednjoškolsku ili fakultetsku diplomu u džep i reći: „Dosta je škole, što sam naučio/la, naučio/la sam!“ Živimo u vremenu stalnog tehnološkog napretka koji za posljedicu ima učestale promjene načina rada i radnih procesa. Za sve te promjene poslodavci moraju na odgovarajući način pripremiti zaposlenike, kako bi i u novim okolnostima brzo ostvarili visok radni učinak. To ne znači samo osposobljavanje za rad s novom tehnologijom ili u drugačije organiziranom radnom procesu, već i edukaciju kako prihvatiti promjenu kao pozitivan pomak u odnosu na dosadašnje obrasce. Učinkovita prilagodba i upravljanje promjenama stoga su jedna od najvažnijih kompetencija uspješnih zaposlenika 21. stoljeća.