Nedeljko Vukalović, Velimir Golub

OB Varaždin

edukacija, bol, epiduralna anestezija

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Educiranjem članova obitelji bolesnika za primjenu epiduralne analgezije u njegovoj kući, moguće je
postići da nakon sprovedene edukacije članovi obitelji, koji su istu prošli, uz stručno vodstvo i nadzor
od strane zdravstvenog osoblja, mogu samostalno primjenjivati oboljelom analgetsku terapiju preko
epiduralnog katetera.
Na taj način poboljšava se kvaliteta života bolesnika, smanjuje se potreba za dugotrajnom
hospitalizacijom u zdravstvenoj ustanovi, a istovremeno kroz povremene posjete oboljelog Ordinaciji
za liječenje boli, vrši se kontrola nad provedbom terapije putem epiduralnog katetera, te se polaznike
edukacije prema potrebi dodatno educira o istom.
Edukacija članova obitelji pa i samih bolesnika u mogućoj mjeri, sprovodi se u sklopu rada Ordinacije
za liječenje boli, a istu sprovodi tim u sastavu ; liječnik/ca, prvostupnik/ca sestrinstva i medicinska
sestra/tehničar, svaki na svom polju odgovornosti i kompetencija.
Budući se svakom bolesniku u riješavanju njegovih zdravstvanih problema, poglavito boli, pristupa
individulano, predviđeno je da i edukacija članova obitelji za primjenu navedene terapije kod kuće,
bude indivudulana, odnosno da svakoj edukaciji bude nazočno jedno do dvoje članova obitelji i
moguće sam bolesnik.
Nakon završene edukacije, polaznici su upoznati sa primjenom analgetske terapije putem
epiduralnog katetera, osposobljeni su za pripremu i izvođenje primjene analgetske navedene
terapije, te su osposobljeni prepoznati moguće nus pojave primjene iste.
Sve to polaznici u cijelosti usvajaju kroz teorijsku edukaciju i praktičan rad, uz kontrolu i vođenje
edukatora.

preuzmi dokument