Poštovani,

izuzetna mi je čast i zadovoljstvo obavijestiti  Vas da će se 25.svibnja 2019. u Kabinetu vještina – Simulacijski centar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  održati  međunarodni tečaj za liječnike i medicinske sestre/tehničare pod nazivom:

“Skrb za bolesnika na ECMO potpori”.  
Kao dugogodišnji član HDMSARIST-a ljubazno Vas molim da ga oglasite na svojim internetskim stranicama te proslijedite obavijest onima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani. 

U prilogu je prva obavijest o tečaju. 
Sa zahvalom, srdačan pozdrav!!

Snježana Kraljić, mag.med.techn.

Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika

Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje

KBC RIJEKA