Adriano Friganović, Slađana Režić

HKMS

E-učenje, medicinska sestra, HKMS

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Prateći nove trendove u Europi i svijetu, Hrvatska komora medicinskih sesta pripremila je i postavila
novu platformu E učenje portal za medicinske sestre.
E učenje portal dostupan je medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima od 18. studenog 2016.
godine. Portal je namijenjen svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima, članovima
Hrvatske komore medicinskih sestara i pristup sadržajima je bez kotizacije. E učenje portal
omogućuje medicinskim sestrama interaktivne sadržaje iz područja sestrinske skrbi te jednostavim
pristupom kontinuiranu edukaciju učiniti svima dostupnom
Od postavljanja portala registrirano je 3112 medicinskih sestara postavljeno je 8 online tečajeve,
postavljena su 2 članka, a broj autora koji su pripremali tečajeveje 16. Portal omogućuje
komentiranje sadržaja te postavljanje upita na što korisnici vrlo pozitivno reagiraju. Primjedbe koje
ostavljaju korisnici se na tjednoj osnovi dostavljaju voditeljima portala te se na temlju njih rade
prilagodbe i unapređenje sadržaja.

preuzmi dokument