Autori: Dragana Barukčić, Margareta Bajsić Beljak

Ustanova zaposlenja: KBC SESTRE MILOSRDNICE

Ključne riječi: elektronički zdravstveni zapis, bolesnik, sigurnost, zaštita

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

U Hrvatskoj je zadnjih 20-ak godina započela informatizacija u zdravstvu. Njezin cilj je pojednostaviti korištenje i smanjivanje ogromnog broja papirnatih medicinskih spisa, koji se često gube ili su nedostupni u trenutku kada su potrebni. Elektronički medicinski zapis omogućuje združivanje i povezanost svih umreženih dijelova zdravstvenog sustava, što olakšava razmjenu podataka. Ulaskom informatizacije nismo sigurni koliko su ti podaci doista zaštićeni. Postoji mogućnost zlouporabe podataka unutar samog sustava ili vanjskog utjecaja tzv. hakiranja sustava. Zaštita podataka može biti tehnička: fizička zaštita sustava, sustav zaporki, kriptiranje, te pravna i etička: zakon o zaštiti osobnih podataka, deklaracije Vijeća Europe, Hipokratova zakletva. Čuvanjem profesionalne tajne i nemanipuliranjem podacima o bolesniku ne ugrožava se pravo bolesnika na tajnost, sigurnost i povjerljivost.