Blanka Pust

UKC Ljubljana (Slovenija)

bol, dokumentiranje, procesna metoda rada

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Po definiciji međunarodne udruge za proučavanje bolova ( IASP) je bol neprijatno
osjetilno i emocionalno stanje, povezano s stvarnom ili potencialnom traumom tkiva.
Bol je neprijatan osjet, koji ima najčešće obrambenu ili upozoravajuču ulogu.
Medicinska sestra je stalno prisutno uz pacienta i zato je prva, koja prepoznava
problem. Prepoznavanje i ocjenjivanje bolova je važan proces samog liječenja
bolova, zato ga uvažavamo, kao peti vitalni znak. Pacient bol ocjenjuje uz pomoć,
različitih ljestvica za mjerenje boli. Zbog subjektivnih doživljavanja bolova je
dokumentiranje obično otežano, posebno, ako pacient u ocjenjivanju ne može
sudjelovati. Tada je ocjena bazirana samo na pračenju fizioloških funkcija pacienta,
te na kliničkoj slici, bez uključivanja osobnostnih razlika u osjećanju boli.
Dokumentiranje je važan element u suvremenoj zdravstvenoj njezi, koji omogućuje
kontinuitet rada, odražava profesionalnost i daje osnovu za vrednovanje zdravstvene
njege. Zapis znači sakupljanje i zapisivanje svih podataka, koja medicinska sestra
dobiva uz pacienta, jednako tako i svih aktivnosti zdravstvene njege, tako
autonomnih, kao i suovisnih i ovisnih. Uspješna dokumentacija je važan sastav
procesne metode rada, koja uključuje i ocjenjivanje pacientovog stanja.
Dokumentiranje obrađuje pojam boli kod pacienta, zato je to korisno za sve članove
tima zdravstvene njege. To je skrb za korisne zapise o pacientu s bolom i njegovim
potrebama uz pojavu boli. To je uvjet za evalviranje kvalitetne i primjerene oskrbe
pacienta. Dokumentiranje pojave bola je važno za usklađivanje rada unutar radnih
smjena tima zdravstvene njege, te usklađivanje u okviru kontinuirane zdravstvene
njege kod odpusta ili premještanja pacienta.
Mnoga istraživanja su pokazala, da zdravstveni radnici puno puta podcjenjuju pojam
boli i opis boli, koju posreduje pacient. U svrhu toga, je potrebno upotrebljavati
pisanu dokumentaciju, kao sastavni dio dokumentacije zdravstvene njege, na taj
način zapis medicinsku sestru usmjerava k razmišljanu, te sistematičnoj i foramalnoj
obradi podataka, te vođenju evidencije o bolu. Pri tome ima i pacient mogućnost
sudjelovanja.

preuzmi dokument