Dragica Gazdek, Maja Benc

KBC Zagreb

dojenje, majka, nedonošče, NICU, JINL, majčino mlijeko

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Program promicanja dojenja pod nazivom „Rodilište-prijatelj djece“ u Hrvatskoj se provodi zadnjih dvadesetak godina. Cilj inicijative je omogućiti svakom djetetu najbolji mogući početak života ,na način da u zdravstvenim ustanovama i u zajednici stvara odgovarajuće uvjete
kojima se podupire dojenje kao standard. Svjetska zdravstvena organizacija ( SZO) 2009 godine pokreće program pod nazivom „Mogućnost proširenja i integracije programa „Rodilište –prijatelj djece „ s naglaskom na promicanje dojenja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege (JINL/JINNJ). Tako je sada ta inicijativa pokrenuta i u našoj ustanovi. Stope dojenja kod nedonoščadi u Švedskoj su gotovo identične onima u donošene novorođenčadi, ali je trajanje dojenja kraće. Postoji podjela nedonoščadi prema trajanju trudnoće (kasna,umjerena i ekstremna nedonoščad),prema porodnoj težini( niske,vrlo niske i izrazito niske),te prema uhranjenosti (eutrofična,hipotrofična,hipertrofična).
Plod je u mogućnosti uskladiti sisanje,gutanje i disanje sa otprilike 37 tj.gestacije , pa se i načini sisanja razlikuju prema gestacijskoj dobi (nezrelo,prijelazno,zrelo i neorganizirano sisanje). Svakom djetetu se pristupa individualno ovisno o njegovu stanju. Unazad godinu dana u našoj JINL provodimo kontakt KNK i dugi niz godina potičemo rano izdajanje majki prijevremeno rođene djece. Majci dajemo upute usmeno,pismeno,kao i praktično. Čim je dijete stabilno primjenjujemo kangaroo-care metodu. Prednosti za majku su smanjenje RR-a,anksioznosti,povećava se razina oksitocina i potiče rani početak dojenja. Prednosti za dijete su bolja regulacija tj. temperature,srčane akcije i disanja djeteta,pomaže metaboličkoj adaptaciji i stabilizaciji razine glukoze u krvi.Dijete manje plače,bolje spava,mirnije je i zadovoljnije, unapređuje se neurorazvojni ishod. Sklonija su dojenju,duže traje. Također je vidljiv smanjen broj sepse i NEC-a,te kraćeg boravka u bolnici.
Mlijeko majke koja je prijevremeno rodila , razlikuje se od mlijeka majke koja je rodila u terminu. Osim po nutritivnom sastavu,prematurno m lijeko se razlikuje po činiteljima zaštite od infekcija, sadrži više razine bjelančevina,masti time i kalorija, te elektrolita i željeza. Djeci
rođenoj prije 28-32 tj.gest. su potrebe povećane,pa im se po potrebi uvode pojačivaći nutrijenata. S izdajanjem mlijeka poželjno je započeti što ranije,majku podučiti masiranju i izdajanju ( barem 6-8 x u 24 h),te o načinu pohranjivanja mlijeka koji je strogo propisan. Za
svježe izdojeno mlijeko u zatvorenom spremniku to je 6-8 sati (26ºC), hladnjak ne dulje od 72 sata,a u zamrzivaču na -18ºC 6-12 mjeseci.
Teškoće s dojenjem nedonoščadi , djece s teškoćama u razvoju i bolesne djece u JINL su lošija vještina sisanja kod prematurusa,hipotonija ,neurološka oštećenja, te patologija usne šupljine. Komplikacije kod majke u perinatalnom i postpartalnom razvoju mogu biti razlog za
odgođeno dojenje.Ukoliko se nedonošče ne može dojiti ,koriste se alternativne metode hranjenja (pomoću sustava za hranjenje na sondu-najviše korištena kod male i umjerene nedonoščadi,te štrcaljkom ili čašicom-djeca iznad 1700 g).
Cilj je komunikacijom i psihološkom potporom roditeljima,dobiti i prenijeti informacije kojima će se omogućiti da izraze osjećaje,smanje napetost i zabrinutost vezanu za bolest i proces liječenja. Odnos međusobnog povjerenja između majke(roditelja) i osoblja pozitivno utječe na dojenje.
Naš je odjel " otvoreni odjel" za roditelje,tako i za odličnu suradnju s cjelokupnim timom neonatologa,med.sestara i fizioterapeuta,a na dobrobit njih i njihove djece.

preuzmi dokument