Blanka Pust

UKC Ljubljana, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani

e-zdravje, informatika v zdravstveni negi, dokumentiranje v zdravstvu, klinična pot za srčno operacijo

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Učinkovito dokumentiranje procesov zdravstvene nege je eden ključnih
problemov v zdravstveni obravnavi pacienta. Gre za obvladovanje
velikega števila zahtevnih informacij. Pri tem je smiselno izrabiti možnosti,
ki jih ponuja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT). V
ta namen je smiselna uporaba klinične poti (KP), kot orodje, ki izhaja iz
ciljev e-zdravja in elektronske, to je računalniško podprte dokumentacije. S
tem se zagotavljata kakovost in varnost zdravstvene obravnave. Klinična
pot temelji na timskem delu.
Ob upoštevanju priporočil in smernic ob uveljavljanju projekta eZdravje
smo uspeli predlagati in uveljaviti e-model dokumentacije KP za srčno
operacijo, ki pripomore k celoviti in kakovostnejši obravnavi pacienta, služi
za prenovo klasične dokumentacije, zaposlenim pa olajša in izboljša delo.
Sistemski pristop omogoča dobro sodelovanje med vsemi zaposlenimi v
zdravstvu.
Elektronsko dokumentiranje smo primerjali s papirnim načinom
dokumentiranja zdravstvene obravnave in ugotavljali prednosti in slabosti
obeh načinov. Uvajanje informacijskih sistemov je velika sprememba v
razmišljanju, zavedanju in delovanju vseh, ki sodelujejo v procesu
zdravljenja. Spremembe se vedno dogajajo na vseh nivojih in vedno
moramo upoštevati tudi vse sodelujoče pri načrtovanju in uvajanju novosti.
Uporabniki vidijo v e – dokumentaciji priložnost za izboljšanje varnosti v
procesu zdravljenja pacienta od sprejema do odpusta iz bolnišnice,
transparentnost in sledljivost opravljenega dela, hiter dostop do potrebnih
podatkov o pacientu, razvoj raziskovalne dejavnosti in ob tem pridobivanje
novih znanj, zmanjšanje administrativnega dela in reorganizacija
določenih delovnih procesov. Ob tem se seveda zavedajo nevarnosti, ki jih
prinaša sodobna IKT. Ustrezna elektronska dokumentacija prestavlja ne le
izziv ampak konkreten prispevek. Predlagani e -model dokumentacije KP
za srčno operacijo je le en korak k dvigu kakovosti pri zagotavljanju
kontinuirane zdravstvene oskrbe. Dodano vrednost predstavlja model
elektronsko podprtega procesa zdravstvene obravnave pacienta po KP. Je
priložnost za odpravo papirne dokumentacije zdravstvene obravnave, in
nenazadnje omogoča standardiziran zapis podatkov, ki se lahko uporablja
za statistično analizo, raziskave in razvoj.

preuzmi dokument