Ana Andrijato, Miroslav Đureš

KB ''Sveti Duh''

bol, analgezija, epiduralni kateter

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo, udruženo s aktualnim ili
potencijalnim oštećenjima tkiva (SZO). Može biti akutna i kronična .
Poslijeoperacijska bol predstavlja veliki medicinski, gospodarski i socijalni
problem, Npr. neliječenu bol smatramo značajnim čimbenikom povećanog
morbiditeta, što ima za posljedicu produljeni boravak u bolnici i automatski
povećane troškove liječenja. Epiduralna analgezija je prihvaćena i vrlo
raširena metoda liječenja postoperacijske boli. Spade u skupinu
regionalne analgezije. Željeli bih naglasiti da se na našoj Klinici već od
2000. godine bavimo kontinuiranom epiduralnom analgezijom. Započeli
smo najprije na Zavodu za urologiju i to kod velikih operacija u maloj
zdjelici, kao što su : radikalne cistektomije i radikalne prostatektomije, a
nakon godinu dana, od 2001. god. pa nadalje na Klinici za kirurgiju kod
operacijskih zahvata kao što su: resekcije debelog crijeva, želuca i jetre.
Danas je to standardni postupak. Primjetili smo da se dobro analgezirani
bolesnik brže oporavlja, brže ustaje iz kreveta i kraće vrijeme ostaje u JIL–
u. Na našoj Klinici koristimo kontinuiranu analgeziju kod operacije ramena,
koljena. Kod pojedinih operativnih zahvata koristimo ranske katetere i
TAP-blokove. Napominjemo da kontinuiranu epiduralnu analgeziju
provodimo isključivo u prostoru JIL a. Medicinske sestre/tehničari su ti koji
su uvijek prvi do bolesnika pa na taj način uočavaju sve promjene i
eventualne nuspojave koje se mogu dogoditi. Oni se brinu o pravilnom
položaju katetera, ispravnosti PCA pumpe ili perfuzora, kao i o bolusima ili
kontinuitetu analgetskih sredstava koja se primjenjuju. Važno je naglasiti
da je za kvalitetnu epiduralnu analgeziju potrebna kvalitetna i trajna
edukacija osoblja koje se koristi medicinskom opremom i u edukaciji
sudjeluje od samog početka.

preuzmi dokument