Tomislav Čičević, Višnjica Ploj

Odjel anestezije ORL, Klinika za anesteziologiju, reanimatologijui intenzivno liječenje, KBC Zagreb

JET – anestezija, hitna stanja u otorinolaringologiji

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

JET ANESTEZIJA - Ova vrsta anestezije predstavlja tehniku pri kojoj se posebnim injektorom upuhuju plinovi
u pluća bolesnika, vrlo visokom frekvencijom, bez upotrebe endotrahealnog tubusa. Najčešće se
upotrebljava kod stenoza traheje nastalih zbog benignih ili malignih procesa, te kod patoloških procesa
larinksa gdje bi endotrahealni tubus smanjio pregled i pristup patološkom procesu. Ova metoda nije bez
rizika. Kontraindicirana je kod bolesnika koji imaju znatno oštećene dišne puteve, kardiopata te bolesnika
veće tjelesne težine (iznad 100 kg). Nepažljivim odabiranjem bolesnika i nepažljivim radom mogu nastati
pneumotorax, subkutani emfizem, zrak u medijastinumu, distenzija želuca, respiratorna acidoza (zbog
hiperventilacije). Metoda jet ventilacije primjerena je za mikrokirurške zahvate na larinksu i za
bronhoskopske zahvate.
Najčešće hitne intervencije u ORL su zbog stranih tijela u: larinksu, traheji, bronhu, esofagusu
Aspiracija stranog tijela u dišne organe spada među najdramatičnije situacije u medicini,jer u nekoliko
trenutaka iz punog zdravlja može doći do letalnog završetka, zbog asf iksije. U dišni put najčešće ulaze kao
strana tijela vegetabilna zrna (koštice lubenice, grah, kukuruz), zatim komadići hrane, sitne kosti, dugmad,
dijelovi zubnih proteza i dječjih igračaka. Najčešći bolesnici su djeca koja strana tijela aspiriraju u igri, često
neprimijećeno od roditelja. Kod bolesnika u besvjesnom stanju dolazi do aspiracije zbog povraćanog
sadržaja iz želuca.
Ova vrsta anestezije predstavlja tehniku pri kojoj se posebnim injektorom upuhuju plinovi u pluća bolesnika,
vrlo visokom frekvencijom, bez upotrebe endotrahealnog tubusa. Najčešće se upotrebljava kod stenoza
traheje nastalih zbog benignih ili malignih procesa, te kod patoloških procesa larinksa gdje bi endotrahealni
tubus smanjio pregled i pristup patološkom procesu. Ova metoda nij e bez rizika. Kontraindicirana je kod
bolesnika koji imaju znatno oštećene dišne puteve, kardiopata te bolesnika veće tjelesne težine (iznad 100
kg). Nepažljivim odabiranjem bolesnika i nepažljivim radom mogu nastati pneumotorax, subkutani emfizem,
zrak u medijastinumu, distenzija želuca, respiratorna acidoza (zbog hiperventilacije). Metoda jet ventilacije
primjerena je za mikrokirurške zahvate na larinksu i za bronhoskopske zahvate.

preuzmi dokument