Hrvoje Premuž

Odjel za reanimaciju, anesteziju i intezivno liječenje - Opća bolnica „ J.Benčević“, Slavonski Brod

JIL, distanazija, medicinska etika

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

U jedinicama intenzivnog liječenja nalaze se bolesnici koji su vrlo teško, a katkad i beznadno bolesni ili ozljeđeni. Oni se najčešće umjetno održavaju na životu lijekovima i uz pomoć niza tehničkih pomagala, poput uređaja za umjetno disanje (respirator), i za održavanje rada srca (pacemaker).
Svojim znanjem i iskustvom liječnici ocjenjuju mogu li se takvi bolesnici spasiti ili ne. Intezivna terapija provodi se vrlo diferentnim lijekovima s ciljem održanja tlaka, pulsa i diureze, te spriječavanja infekcije. Parenteralna i enteralna nutricija koja danas dolazi u optimalnim formulacijama također omogućuje dugotrajno kondicioniranje beznadnih i trajno vegetirajućih bolesnika.
Intenzivna njega koju primjenjuju sestre kao dio šire akcije intezivne skrbi za takvog bolesnika, zahtjeva najvišu razinu sestrinskih intervencija jer su to u medicinsko tehničkom smislu vrlo teški bolesnici. Također je značajno istaknuti da je to posao bez kraja a s ciljem koji ne otvara niti jednu moguću perspektivu za pacijenta. Sestre su uključene u pružanje podrške članovima obitelji takvih bolesnika što zahtjeva dodatni emocinalni angažman i dobro poznavanje, kako etike, tako i psihologije.
Predmet ovog rada je pitanje koje si postavljaju mnogi stručnjaci i medicinski laici, ali i medicinski etičari, filozofi i teolozi koji svojim kritičkim promišljanjima ulaze u područje biomedicine, pronalazeći tako, vrlo često, i neka suštinska pitanja ali i odgovore o životu samom.
Imamo li pravo na odlučivanje o životu, zapravo o smrti beznadno bolesnog čovjeka?
To je jedno od najtežih pitanja na području medicinske etike ali i ljudskog društva općenito, koje se u svojoj normativnoj, duhovnoj i moralističkoj cjelini mora odrediti prema tom pitanju.
Smrt i život su dva nerazdvojna pola ljudske realnosti, stoga u vremenu u kojem živimo treba znati i moći umrijeti u dostojanstvu i bez patnji i boli a ne samo živjeti u blagodati i miru.

preuzmi dokument