Željka Balog-Špoljar

KBC Zagreb

moždani udar, disfagija, psihički poremećaji

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Otežano gutanje je simptom koji se javlja u oko 70 % (64 do 90 %) bolesnika nakon moždanog udara. Ako se prepozna pravovremeno, unutar 48 h od dolaska u bolnicu, moguće je spriječiti komplikacije kao što je aspiracijska pneumonija zbog koje se produljuje boravak u bolnici, povećavaju troškovi liječenja a može doći i do letalnog ishoda. Gutanje je vrlo složen proces koji uključuje koordiniranu aktivnost moždanih centara,
orofarinksa, larinksa i ezofagusa. Kao posljedica moždanog udara, bolesnici su često skloni razvoju raznih reverzibilnih i/ili ireverzibilnih psihičkih poremeć aja koji negativno utječu na liječenje. Kod težeg ili perzistirajućeg stupnja disfagije nužno je postaviti nazogastričnu sondu ili perkutanu endoskopsku gastrostomu (PEG) da bi se izbjegla dehidracija i pothranjenost. Kako bi napredak prema optimalnom načinu hranjenja bio što učinkovitiji, važno je u proces savjetovanja i podupiranja bolesnika i obitelji uključiti multidisciplinaran tim.

preuzmi dokument